tjänster

Vi på Norrköpings Bergteknik utför tjänster inom bergsprängning och berghantering.

Image
bergsprängning

Vi har utrustning och kompetens för att utföra alla typer av sprängningsarbeten såsom villagrunder, tillbyggnader, industritomter, vägar, rörgravar med mera.
Vi har stor vana vid att spränga i känsliga miljöer där det ställs höga krav på våran personal för att utföra jobbet på ett tryggt och säkert sätt.

Image
bergspräckning

Hydraulisk spräckning är en vibrationsfri metod för att losshålla berg.

Spräckning av berg eller sten med hydraulisk spräckning är särskilt lämpligt i känsliga miljöer nära hus eller vid hårt ställda vibrationskrav, men även vid mindre volymer berg där man har ekonomisk fördel då man slipper kostnader för besiktning och vibrationsmätning av närliggande fastigheter.

Med vår utrustning kan vi ta bort stora mängder berg utan omgivningspåverkan.

Image
bergborrning

Vi utför spränghålsborrning, borrning för förstärkning, borrning för förankring med mera. Borrning utförs med någon av våra radiostyrda borrvagnar eller handhållna maskiner, beroende på situation och förutsättningar.

Vi innehar följande behörigheter:

  • Borrkort
  • Sprängkort
  • Sprängning i tätort
  • Ansvarig arbetsledare
  • ADR behörighet

Självklart har vi de försäkringar och behörigheter som krävs för att kunna utföra alla typer utav bergarbeten ovan jord på ett tryggt och säkert sätt.

Vi hjälper er, stort som smått! - Kontakta oss gärna så berättar vi mer.